CSO Ormož d.o.o.

type your text for first image here

Institucionalno varstvo

type your text for second image here

Pomoč družini na domu

type your text for third image here

Razvoz hrane na dom

type your text for 4th image here

CSO Ormož d.o.o

type your text for 5th image here

CSO Ormož d.o.o

type your text for 6th image here

CSO Ormož d.o.o

type your text for 7th image here

CSO Ormož d.o.o

type your text for 8th image here

CSO Ormož d.o.o

type your text for 9th image here

CSO Ormož d.o.o

type your text for 10th image here

Fizioterapija

 

V našem domu se zavedamo pomembnosti aktivacije in gibanja pri starostnikih ter njihovih potreb. Želja vsakega posameznika je dobro telesno in duševno zdravje tudi v starosti. Dejavnost fizioterapije je pomemben del celostne rehabilitacije starostnika. Je zdravstveno indicirana, predpisana s strani domskega zdravnika ali fiziatra ter strokovno vodena s strani fizioterapevtke.

 

Osnovna naloga fizioterapevta je skrb za ohranjanje, izboljšanje in obnavljanje zdravja. Pri vsakem stanovalcu kateri je napoten na fizioterapijo se najprej naredi fizioterapevtska ocena stanja. Na podlagi ocene se izpostavijo problemi in zastavijo realni cilji, ki jih z uporabo primernih metod in tehnik lahko dosežemo.

 

Delo v domu je zaradi različnega zdravstvenega stanj stanovalcev razdeljeno na delo v primerno opremljenem kabinetu fizioterapije ter na oddelkih po sobah.

 

Fizioterapevtske storitve, ki jih izvajamo v domu so:

 

  ♦ kinezioterapija: aktivne vaje, asistirane vaje, pasivne vaje, vaje za vzdržljivost, vaje za moč, učenje stoje, učenje hoje, …
  ♦ nevrofizioterapija- uporaba metod in tehnik koncepta PNF
  ♦ respiratorna fizioterapija
  ♦ elektroterapija: TENS; interferenčni tokovi, diadinamični tokovi                                                                                                         
  ♦ termoterapija: kriopak, kriomasaža, termopak
  ♦ mehanoterapija: ultrazvok
  ♦ zdravstvenovzgojno izobraževanj

   

Preventivne oblike fizioterapije (skupinske vaje, preventiva padcev, vaje za ravnotežje) se najpogosteje izvajajo kot skupinska oblika dela. Vse ostale terapije se izvajajo individualno glede na psihofizično stanje in zmožnost sodelovanja. Poudarek je predvsem na rehabilitaciji po bolezni ali poškodbi.

 


Naša največja veličina ni v tem, da nikoli ne pademo, temveč, da vstanemo vsakič ko pademo.
(Konfucij)