CSO Ormož d.o.o.

type your text for first image here

Institucionalno varstvo

type your text for second image here

Pomoč družini na domu

type your text for third image here

Razvoz hrane na dom

type your text for 4th image here

CSO Ormož d.o.o

type your text for 5th image here

CSO Ormož d.o.o

type your text for 6th image here

CSO Ormož d.o.o

type your text for 7th image here

CSO Ormož d.o.o

type your text for 8th image here

CSO Ormož d.o.o

type your text for 9th image here

CSO Ormož d.o.o

type your text for 10th image here

Socialna služba

 

Socialna služba je prvi stik bodočega stanovalca z domskim življenjem. Ob iskanju prvih informacij je socialna delavka tista, ki odgovori na vsa odprta vprašanja, skupaj s starostnikom in svojci izoblikuje možnosti za nadaljnje kvalitetno in varno preživljanje jeseni življenja in po potrebi starostnika napoti oz. poveže z drugimi ustanovami, kjer lahko starostnik uveljavlja še dodatne socialno varstvene pravice.


Delo socialne službe je v prvi vrsti vezano na pripravo starejšega človeka na starost, na prihod v dom in na bivanje v domu. Ob vselitvi v dom je socialna delavka tista, ki stanovalcu ves čas »stoji ob strani«, mu pomaga pri čim hitrejšem in prijetnejšem prilagajanju na novo okolje, ga seznani z vsemi za življenje v domu pomembnimi zadevami: z zaposlenimi, z razporeditvijo prostorov, z njegovimi pravicami in dolžnostmi, mu pomaga urediti vse potrebne pravno-formalne zadeve in mu pomaga pri vključevanju v socialno mrežo sostanovalcev in prostovoljcev, hkrati pa skrbi, da stanovalec ohrani stike s svojimi svojci, znanci in domačim koljem.

 

Vodilni model dela v našem domu je psihosocialni model obravnave stanovalcev, ki v ospredje postavlja osebo/stanovalca kot edinstveno celoto duha, duše in telesa z edinstveno osebnostjo, individualno biografijo in življenjskimi zgodbami. Naše delo je naravnano na stanovalca in njegove potrebe, pričakovanja, ob tem pa upoštevamo človekovo dostojanstvo. Na stanovalce gledamo kot na celoto, zato je pomembno, da socialna služba kvalitetno in strokovno timsko sodeluje z vsemi službami našega doma. Le tako lahko stanovalcem zagotavljamo razvoj in ohranjanje samostojnosti, skupaj z njimi uresničujemo njihove želje in interese, poskrbimo, da aktivno preživijo svoj prosti čas, jim osmislimo življenje in stremimo k temu, da spoštujemo in upoštevamo stanovalčev način življenja in njihove navade.


Delo socialne delavke v Centru starejših občanov Ormož najpogosteje zajema sledeče:

 

  • individualno svetovanje,
  • skupinsko delo - reševanje konfliktov, razgovori in svetovanje družinskim članom stanovalcev, razgovori v stanovanjskih skupinah, skupine za samopomoč za svojce, timsko delo,
  • ocenjevanje življenjskih situacij, potreb, moči, resursov,
  • interaktivno delo – zastopanje interesov in zagovorništvo,
  • individualno načrtovanje – načrtovanje, realizacija ter evalvacija individualnih načrtov, ki jih pripravlja multidisciplinarni tim,
  • zagotavljanje storitev in informacij glede pomoči, namestitve, organiziranja storitev,
  • vodenje Kluba svojcev,
  • skupnostno delo – povezovanje z organizacijami iz lokalnega okolja in prostovoljci in dokumentacije.

 


"V človekovem življenju sta dva čudovita dneva - dan, ko se je rodil in dan, ko je odkril razlog za to."

William Barclay