CSO Ormož d.o.o.

type your text for first image here

Institucionalno varstvo

type your text for second image here

Pomoč družini na domu

type your text for third image here

Razvoz hrane na dom

type your text for 4th image here

CSO Ormož d.o.o

type your text for 5th image here

CSO Ormož d.o.o

type your text for 6th image here

CSO Ormož d.o.o

type your text for 7th image here

CSO Ormož d.o.o

type your text for 8th image here

CSO Ormož d.o.o

type your text for 9th image here

CSO Ormož d.o.o

type your text for 10th image here

Zdravstvena nega in oskrba

 

 

Zdravstvena nega in oskrba v domu za starejše zajema:

 

♦ sodelovanje v izvajanju diagnostično terapevtskih postopkov
♦ zdravstveno nego starostnika v vseh življenjskih aktivnostih
♦ zdravstveno nego starostnika, ki je popolnoma odvisen pri zadovoljevanju svojih potreb
♦ zdravstveno nego pri poslabšanju kroničnih bolezni
♦ zdravstveno vzgojo starostnika, svojcev in širše socialne okolice
♦ zdravstveno nego težje duševno bolnih starostnikov
♦ urejanje specialističnih pregledov
♦ vodenje zdravstvene dokumentacije
♦ kontinuirano in celostno zdravstveno nego in oskrbo

 

Bistvena naloga osebja zdravstvene nege in oskrbe pri delu s starostnikom je ustvarjanje pozitivnega odnosa, ki je usmerjen k zaupanju ter pravočasnemu in odgovornemu odzivanju na starostnikove probleme. Pomemben poudarek pri delu s starostnikom namenimo spoštovanju čustvovanja starostnika in njegovi individualnosti.

 

Zdravstvena nega deluje po sodobnih metodah dela, ki temeljijo na spodbujanju in ohranjanju čim večje samostojnosti starostnika ter krepitvi njegovega zdravja. Pomaga mu v procesu prilagajanja na novo življenjsko okolje, bolezensko stanje in morebitne posledice bolezni. Vzpodbuja k ohranjanju, vzdrževanju in vzpostavljanju novih socialnih stikov v ustanovi.

 

Za dobro načrtovanje zdravstvene nege in oskrbe je pomembno tesno sodelovanje stanovalca, svojcev in zaposlenih.

 

 

 

 

Izvajalci zdravstvene nege in oskrbe so:


diplomirana medicinska sestra 
zdravstveni tehnik 
bolničar 
oskrbovalka in 
strežnica