PROJEKT

"KREPIMO OSKRBO NA DOMU - IZBOLJŠAJMO KAKOVOST ŽIVLJENJA STAREJŠE POPULACIJE NA DOMU"

Krepimo oskrbo na domuAKRONIM: "KREPIMO OSKRBO NA DOMU"

Vodilni partner: CSO Ormož center za starejše občane d.o.o.
Partner 1: Občina Ormož
Partner 2: CPU center ponovne uporabe Ormož, izvajanje postopkov za ponovno uporabo rabljene opreme d.o.o., so.p.

OPIS:
V okviru projekta z vzpostavitvijo partnerstva nudimo starostnikom nove brezplačne storitve, ki bogatijo obstoječe dejavnosti, katere CSO Ormož d.o.o že dolgo izvaja. Z novim načinom dela ter partnerskim pristopom dvigujemo kvaliteto bivanja starostnikom v svojem domačem okolju ter v domu starejših občanov Ormož.

V operaciji, CSO Ormož nastopa kot vodilni partner ter občina Ormož, kot partner 1 in Center ponovne uporabe (CPU) kot partner 2. V operacijo se je aktivno vključil tudi Dom Sv. Jožefa Celje; duhovno-prosvetni center, kot zunanji izvajalec izobraževalnih vsebin, saj se nam zdi pomembno, da opremimo zaposlene in svojce, ki skrbijo za svoje najbližje v domačem okolju, s čim več znanja. V ta namen so predvidena tudi predavanja in praktične delavnice za svojce, ki skrbijo za starostnike v domačem okolju.

Zelo pomembno je tudi dvigniti kvaliteto življenja starostnikom na njihovem domu in obogatiti njihovo življenje. V ta namen nudimo brezplačno obliko druženja, spremstvo k zdravniku ali v trgovino, spremstvo po drugih opravkih ali na obisk k sosedu itd. Starostnikom na domu nudimo tudi laično fizioterapijo, z njimi telovadimo in izvajamo različne vaje, ki bi jih priporočal zdravnik, z različnimi aktivnostmi pa jih bomo usposobili za čim bolj samostojno življenje.

Z ureditvijo parka ob zahodni strani stavbe našega doma, katero bo izvedla Občina Ormož, bomo pridobili »predavalnico na prostem« s katero bomo na varen način lahko naprej peljali vse aktivnosti, ki smo si jih zadali. Različne oblike skupinskega druženja so za naše stanovalce zelo pomembne, še bolj kot za stanovalce, pa so oblike druženja pomembne za vse naše uporabnike pomoči na domu ter tiste starostnike, ki živijo doma. V ta namen bomo izvedli tudi predavanje s strani gojiteljev malih živali ter lokalnega veterinarja o pravilni oskrbi malih živali. V parku bi imeli tudi prenosni kokošnjak, za živali pa bi skrbeli ob pomoči naših zaposlenih, stanovalci sami. S tem bi stanovalcem ponudili kvalitetno preživljanje prostega časa. Občina Ormož bo uredila prostor, CSO Ormož kot vodilni partner, pa bo poskrbel, da bodo starostniki iz lokalnega okolja lahko park obiskali in se udeležili organiziranih delavnic.

Partner 2 je v našem projektu CPU, ki z brezemisijskim vozilom opravlja mobilno pomoč in manjša popravila pri hiši starostnikov ter nudil pomoč pri različnih fizičnih delih.

OPERACIJA TRAJA OD: od 01.07.2022 do 31.07.2023
Celotna vrednost operacije znaša 69.216,23€, vrednost nepovratnih sredstev je 49.992,42 €.

Krepimo oskrbo na domu - galerija