Ob sprejemu stanovalca v dom opravimo prehransko anamnezo, na podlagi katere ugotovimo prehranske navade, potrebe in želje stanovalca glede prehrane.

V domski kuhinji poleg varovalne, starosti primerne prehrane, pripravljamo naslednje diete: sladkorno, žolčno, želodčno, črevesno, neslano,… Dietna prehrana, ki jo predpiše zdravnik (sladkorna, žolčna) obsega pet obrokov dnevno, torej še dopoldansko in popoldansko malico.

Glede na potrebe stanovalcev, pripravljamo tudi hrano spremenjene konsistence: rezana, sesekljana, pasirana, gosta tekoča, sondna. Hrano stanovalcem postrežemo v domski jedilnici, v jedilnicah oddelka in v sobah. Hrano dostavljamo še stanovalcem v Grošljevo vilo in enoto Sveti Tomaž.

Poskrbimo pa tudi za razne pogostitve ob slavjih in obletnicah naših stanovalcev, ter domskih prireditvah ( trgatev, pozdrav jeseni, kmečka opravila, itd.)