Projekt ASI


Ime projekta: Sprostitev in mentorstvo je recept za boljše počutje starejših zaposlenih

Obdobje trajanja: od 14. 12. 2020 do 31. 12. 2021

Financerja: Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Projektni partnerji: Ljudska univerza Ormož, CSO Ormož center za starejše občane d.o.o., Avtocenter Ormož storitve in trgovina d.o.o.

Ciljna skupina: zaposleni, starejši od 45 let, zlasti starejši od 50 let; delodajalci.

Namen projekta: spodbujanja podaljševanja delovnega življenja, ustvarjanja delovnih pogojev, ki bodo omogočali delavcem, da bodo pripravljeni delati dlje ter zniževanju števila dni povprečnega trajanja odsotnosti zaposlenih zaradi bolniškega staleža. Izvedeni projekti bodo služili tudi kot primeri dobre prakse za druge organizacije.

Cilji projekta: prispevati k razvoju in uvedbi starejšim zaposlenim prilagojenih delovnih okolij in delovnih mest v podjetjih, zniževanje odsotnosti zaradi bolniškega staleža.

Povzetek projekta: Svetovalni partner (LUO) bo pripravil shemo mentorskega sistema, ki ga bosta oba krovna partnerja vpeljala v svoje delo. V okviru projekta se bo v obeh krovnih partnerjih (CSO Ormož, Avtocenter Ormož) uredil sprostitveni kotiček za zaposlene.

Glavne projektne aktivnosti: Pripravljena shema mentorskega sistema, ki se bo uvedel pri obeh krovnih partnerjih. Spremljanje mentorskega sistema, evalvacije in priprava izboljšav.

Izbira ustreznega prostora in opreme za vzpostavitev sprostitvenega kotička pri obeh krovnih partnerjih.

Povezava do spletne strani EU Skladi: https://www.eu-skladi.si/