¸

ARHIV


NOVICE

18. julij 2022

SPOŠTOVANI

Na osnovi navodil Ministrstva za zdravje podajamo priporočila za obvladovanje in zajezitev s SARS-CoV-2 okužbo:

- uporaba zaščitnih mask IIR za vse obiskovalce naših oskrbovancev, ki prihajajo neposredno v stik z oskrbovanci ter za uporabnike naših storitev

- pomembna je higiena in razkuževanje rok

- vzdrževanje fizične razdalje, kjer je to mogoče,

- obiski so omejeni na največ 2 zdrava obiskovalca sočasno.


Priporočeni termini za obiske:

- od ponedeljka do petka: 9:30 - 11:30 in 13:00 - 17:00

- v soboto, nedeljo ter praznike: 13:00 – 16:30


Ker obstaja možnost širjenja okužbe, vas prosimo, da na obisk prihajate zdravi.

Zahvaljujemo se za razumevanje in podporo ter upoštevanje vseh navodil in ukrepov.


Veselimo se vašega obiska.

Vodstvo CSO Ormož d.o.o.

Ormož, 18.7.2022

_______________________________________________________________________________________1. junij 2022

SPOŠTOVANI

Veseli nas, da po dolgem času prilagajanj in omejitev ponovno lahko bolj svobodno počnemo vse, kar nas veseli in osrečuje.

Vašega obiska so vedno veseli tudi naši stanovalci.


• Priporočeni termini za obiske:

- od ponedeljka do petka: 9:30 - 11:30 in 13:00 - 17:00

- v soboto, nedeljo ter praznike: 13:00 – 16:30


Veselimo se skupnih aktivnosti in vašega obiska.

Vodstvo CSO Ormož d.o.o.

Ormož, junij 2022

_______________________________________________________________________________________14. Maj 2022

SPOŠTOVANI

Po dolgem času prilagoditev, omejitev in posebnih ukrepov povezanih z epidemijo, se vračamo v običajni način delovanja in aktivnosti, zato so omogočeni obiski brez predhodne telefonske najave.

Priporočeni termini za obiske:


od ponedeljka do petka: 9:30 - 11:30 in 13:00 - 17:00

v soboto, nedeljo ter praznike: 13:00 – 16:30


Vljudno vas prosimo, da še naprej upoštevate ukrepe za preprečevanje širjenja okužb:

- razkuževanje rok in

- uporaba zaščitne maske (po navodilih strokovne skupine je uporaba zaščitne maske pri gibanju in zadrževanju v zaprtih prostorih izvajalcev zdravstvene dejavnosti in izvajalcev socialnovarstvenih storitev in programov, obvezna).

Izpolnjevanje PCT pogoja od 14.5.2022 več ni potrebno.


Ker še vedno obstaja možnost širjenja okužbe, vas prosimo, da na obisk prihajate zdravi.

Zahvaljujemo se za razumevanje in podporo ter upoštevanje vseh navodil in ukrepov.


Veselimo se vašega obiska.

Vodstvo CSO Ormož d.o.o.

Ormož, 14.5.2022

_______________________________________________________________________________________1. april 2022

SPOŠTOVANI

Po dolgem času prilagoditev, omejitev in posebnih ukrepov povezanih z epidemijo, se počasi vračamo v običajni način delovanja in aktivnosti, zato

so omogočeni obiski brez predhodne telefonske najave.


• Obiski so omogočeni:

- od ponedeljka do petka: 9:30 - 11:30 in 13:00 - 17:00

- v soboto, nedeljo ter praznike: 13:00 – 16:30


Vljudno vas prosimo, da še naprej upoštevate ukrepe za preprečevanje širjenja okužb:

- razkuževanje rok,

- uporaba zaščitne maske,

- upoštevanje varnostne razdalje.

Priporočamo, da ob lepem vremenu čas s svojim najdražjim preživite zunaj.

Priporočamo, da na obisk prihaja ena zdrava oseba.

Skladno z veljavnimi odloki je potrebno v socialnovarstvenih zavodih izpolnjevati pogoj PCT. Dokazilo o prebolevnosti, cepljenju ali testiranju preverjamo ob vstopu v zgradbo pri receptorju. V primeru, da ne izpolnjujete pogoja »prebolel« ali »cepljen«, vam pri vhodu nudimo presejalno testiranje s testom HAG za samotestiranje, ki je za obiskovalce brezplačno.

Zahvaljujemo se vam za vso podporo in razumevanje ter upoštevanje navodil in napotkov. V tem času nam vaša podpora veliko pomeni.

Veselimo se vašega obiska.

Vodstvo CSO Ormož d.o.o.

Ormož, 1.4.2022

_______________________________________________________________________________________11. Marec 2022

SPOŠTOVANI

Glede na stanje povezano z okužbami in veljavne ukrepe, so od sobote, 12.3.2022 ponovno omogočeni obiski brez predhodne telefonske najave.

Obiski so omogočeni


od ponedeljka do petka: 9:30 - 11:30 in 13:00 - 17:00

v soboto, nedeljo ter praznike: 13:00 – 16:30


- razkuževanje rok,

- uporaba zaščitne maske,

- upoštevanje varnostne razdalje


- Priporočamo, da ob lepem vremenu čas s svojim najdražjim preživite zunaj.

- Priporočamo, da na obisk prihaja ena zdrava oseba.

Skladno z veljavnimi odloki je potrebno v socialnovarstvenih zavodih izpolnjevati pogoj PCT. Dokazilo o prebolevnosti, cepljenju ali testiranju preverjamo ob vstopu v zgradbo pri receptorju. V primeru, da ne izpolnjujete pogoja »prebolel« ali »cepljen«, vam pri vhodu nudimo presejalno testiranje s testom HAG za samotestiranje, ki je za obiskovalce brezplačno.

Zahvaljujemo se vam za vso podporo in razumevanje ter upoštevanje navodil in napotkov. V tem času nam vaša podpora veliko pomeni.

Veselimo se vašega obiska.

Vodstvo CSO Ormož d.o.o.

Ormož, 11.3.2022

_______________________________________________________________________________________22. februar 2022

SPOŠTOVANI

V našem domu se stanje povezano s potrjenimi okužbami med stanovalci stabilizira, zato so ponovno omogočeni obiski. Še vedno je v naših prostorih organizirana rdeča cona, kjer so nastanjeni stanovalci, ki imajo potrjeno okužbo, zato vas vljudno prosimo, da vaš obisk omejite izključno na vašega svojca.

Od srede, 23.2.2022 so ponovno omogočeni obiski.


• Obiske je potrebno predhodno telefonsko napovedati socialni službi na tel.:

041 633 046 ali 041 633 049 (naročanje od pon.-pet. od 8. do 13. ure).

• Obiski so omogočeni

od ponedeljka do petka: 9:30 - 11:30 in 13:00 - 17:00

v soboto, nedeljo ter praznike: 13:00 – 16:30


• Obisk je omejen na eno zdravo osebo na oskrbovanca.

• Obisk traja 30 minut in poteka v prostoru za obiske ali zunaj. Priporočamo, da ob lepem vremenu čas s svojim najdražjim preživite zunaj.

Prilagojen režim za obiske bomo ohranjali dokler bodo v domu še potrjeni primeri okužb pri stanovalcih. Ko se bo stanje popolnoma umirilo, bodo obiski potekali brez omejitev, o čemer vas bomo pravočasno obvestili.

Skladno z veljavnimi odloki je potrebno v socialnovarstvenih zavodih izpolnjevati pogoj PCT. Dokazilo o prebolevnosti, cepljenju ali testiranju preverjamo ob vstopu v zgradbo pri receptorju.

Kljub sproščanju ukrepov v državi, je potrebno upoštevati ukrepe za preprečevanje prenosa virusa SARS-CoV-2: razkuževanje rok, uporaba zaščitne maske, varnostna razdalja.

Zahvaljujemo se vam za vso podporo, ki ste nam jo namenili v času omejitev, za razumevanje navodil in napotkov ter vso pozornost, ki ste nam jo izkazali. V tem času nam vaša podpora veliko pomeni. Še naprej se bomo trudili in verjeli v »prijazen jutri«.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Vodstvo CSO Ormož d.o.o.

Ormož, 22.2.2022

_______________________________________________________________________________________11. februar 2022

OBVESTILO

Zaradi trenutne epidemiološke situacije v okolju in pojavu potrjenih okužb v domu, začasno obiski v CSO Ormož in Grošljevi vili niso mogoči

in sicer od 12.2.2022 do razjasnitve epidemioloških razmer (predvidoma en teden).


Obveščamo vas, da okužba ni bila potrjena pri velikem številu stanovalcev, vendar zaradi slabe epidemiološke slike v lokalnem okolju in zaradi preprečitve širjenja po več oddelkih, zaenkrat omejujemo obiske.

Priporočamo, da s stanovalci ohranjate stik preko telefonskega pogovora ali se obrnete na socialno službo, ki vam bo omogočila video-klic.

Stanovalcem lahko dostavite nujne stvari, ki jih pustite na recepciji.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Vodstvo CSO Ormož d.o.o.

Ormož, 11.2.2022

_______________________________________________________________________________________6. januar 2022

SPOŠTOVANI

Na podlagi navodil Ministrstva za zdravje, priporočil Strokovne svetovalne skupine ministra za zdravje za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 ter Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 174/21, 177/21, 185/21, 190/21, 197/21, 200/21 in 201/21) podajamo navodila za obiske v CSO ORMOŽ.

Pri obiskovalcih stanovalcev smo dolžni preverjati izpolnjevanje PCT pogoja: pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT pogoj) je izpolnjen, če oseba razpolaga z enim, od spodaj navedenih (digitalnih) dokazil:

- dokazilo o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa;

- dokazilo o cepljenju zoper COVID-19 (izpolnjevanje pogoja posameznih cepiv);

- dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejše od 10 dni, vendar ne starejše od 6 mesecev;

- dokazilo o prebolevnosti skupaj z dokazilom o cepljenju z enim odmerkom v določenem obdobju.


Stanovalce v vseh enotah CSO Ormož lahko obiščete:

od ponedeljka do petka: 9:30 - 11:30 in 13:00 - 17:00

v soboto, nedeljo ter praznike: 13:00 – 16:30


Obisk je omejen na 1 zdravo osebo na oskrbovanca.

Pred obiskom se je potrebno ustaviti pri receptorju. Kljub izpolnjevanju PCT pogoja vas prosimo, da na obisk prihajate zdravi in le, če niste bili v visoko tveganem stiku z osebo s potrjeno okužbo. V času obiska je potrebno dosledno upoštevati vse ukrepe za preprečevanje prenosa virusa SARS-CoV-2: razkuževanje rok, higiena kihanja in kašlja, preverjanje telesne temperature ter pravilna uporaba kirurške zaščitne maske. Le te je potrebno uporabljati tudi na zunanjih površinah, če ni možno zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5m.

Izhodi stanovalcev so možni ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov.

Zaradi negotove epidemiološke situacije Vas prosimo, da se strogo držite pravil in ukrepov, ter na obiske prihajate zdravi, saj bomo le tako lahko ohranili ugodno stanje v domu.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Vodstvo CSO Ormož d.o.o.

Ormož, 6.1.2022

_______________________________________________________________________________________December 2021

_______________________________________________________________________________________29. december 2021

SPOŠTOVANI

Na podlagi Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 174/21, 177/21, 185/21, 190/21, 197/21, 200/21 in 201/21) smo dolžni preverjati izpolnjevanje PCT pogojev pri obiskovalcih stanovalcev v socialnovarstvenih zavodih.

Pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT pogoj) je izpolnjen, če oseba razpolaga z enim, od spodaj navedenih (digitalnih) dokazil:

- dokazilo o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa;

- dokazilo o cepljenju zoper COVID-19 (izpolnjevanje pogoja posameznih cepiv);

- dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejše od 10 dni, vendar ne starejše od 8 mesecev;

- dokazilo o prebolevnosti skupaj z dokazilom o cepljenju z enim odmerkom v določenem obdobju.


Stanovalce v vseh enotah CSO Ormož lahko obiščete:

od ponedeljka do petka: 9:30 - 11:30 in 13:00 - 17:00

v soboto, nedeljo ter praznike: 13:00 – 16:30


Obisk je omejen na največ 2 zdravi osebi hkrati na oskrbovanca.

Pred obiskom se je potrebno ustaviti pri receptorju. Kljub izpolnjevanju PCT pogoja vas prosimo, da na obisk prihajate zdravi in le, če niste bili v visoko tveganem stiku z osebo s potrjeno okužbo. V času obiska je potrebno dosledno upoštevati vse ukrepe za preprečevanje prenosa virusa SARS-CoV-2: razkuževanje rok, higiena kihanja in kašlja, preverjanje telesne temperature ter pravilna uporaba kirurške zaščitne maske. Le te je potrebno uporabljati tudi na zunanjih površinah, če ni možno zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5m.

Izhodi stanovalcev so možni ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov.

Zaradi negotove epidemiološke situacije Vas prosimo, da se strogo držite pravil in ukrepov, ter na obiske prihajate zdravi, saj bomo le tako lahko ohranili ugodno stanje v domu.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Vodstvo CSO Ormož d.o.o.

Ormož, 29.12.2021

_______________________________________________________________________________________7. september 2021

SPOŠTOVANI

Na podlagi Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Ur.l.RS, š. 142/2021, z dne 4.9.2021) smo dolžni preverjati izpolnjevanje PCT pogojev pri obiskovalcih stanovalcev v socialnovarstvenih zavodih.

Pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT pogoj) je izpolnjen, če oseba razpolaga z enim, od spodaj navedenih (digitalnih) dokazil:

- dokazilo o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa;

- dokazilo o cepljenju zoper COVID-19 (izpolnjevanje pogoja posameznih cepiv);

- dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejše od 10 dni, vendar ne starejše od 8 mesecev;

- dokazilo o prebolevnosti skupaj z dokazilom o cepljenju z enim odmerkom v določenem obdobju.


Stanovalce v vseh enotah CSO Ormož lahko obiščete:

od ponedeljka do petka: 9:30 - 11:30 in 13:00 - 17:00

v soboto, nedeljo ter praznike: 13:00 – 16:30


Obisk je omejen na največ 2 zdravi osebi hkrati na oskrbovanca.

Pred obiskom se je potrebno ustaviti pri receptorju. Kljub izpolnjevanju PCT pogoja vas prosimo, da na obisk prihajate zdravi in le, če niste bili v visoko tveganem stiku z osebo s potrjeno okužbo. V času obiska je potrebno dosledno upoštevati vse ukrepe za preprečevanje prenosa virusa SARS-CoV-2: razkuževanje rok, higiena kihanja in kašlja, preverjanje telesne temperature ter pravilna uporaba kirurške zaščitne maske. Le te je potrebno uporabljati tudi na zunanjih površinah, če ni možno zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5m.

Izhodi stanovalcev so možni ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov.

Zaradi negotove epidemiološke situacije Vas prosimo, da se strogo držite pravil in ukrepov, ter na obiske prihajate zdravi, saj bomo le tako lahko ohranili ugodno stanje v domu.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Vodstvo CSO Ormož d.o.o.

_______________________________________________________________________________________7. junij 2021

SPOŠTOVANI

Na podlagi navodil s strani pristojnega ministrstva in sproščanja ukrepov so omogočeni obiski stanovalcev.

Obiskov ni potrebno predhodno najaviti. Stanovalce v vseh enotah CSO Ormož lahko obiščete:

od ponedeljka do petka: 9:30 - 11:30 in 13:00 - 17:00 in soboto, nedeljo ter praznike: 13:00 - 17:00

Obisk je omejen na največ 2 zdravi osebi hkrati na oskrbovanca. Zaradi večjega števila potrjenih okužb pri otrocih, se odsvetuje obisk otrok in mladostnikov.

Še vedno je potrebno spremljati zdravstveno stanje obiskovalcev, zato Vas vljudno prosimo, da se pred obiskom ustavite pri receptorju.

Izhodi stanovalcev so možni ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov.

Zaradi negotove epidemiološke situacije Vas prosimo, da se strogo držite pravil in ukrepov ter na obiske prihajate zdravi, saj bomo le tako lahko ohranili ugodno stanje v domu.

Veseli smo vaše družbe.

Vodstvo CSO Ormož d.o.o.

_______________________________________________________________________________________17. maj 2021

SPOŠTOVANI

obveščamo vas, da

na osnovi informacij in navodil s strani pristojnega ministrstva sproščamo obiske stanovalcev.

Obiskov ni potrebno predhodno najaviti. Stanovalce v vseh enotah CSO Ormož lahko obiščete:

od ponedeljka do petka: 9:30 - 11:30 in 13:00 - 17:00 in soboto, nedeljo ter praznike: 13:00 - 17:00

Obisk je omejen na največ 2 zdravi osebi hkrati na oskrbovanca. Še vedno je potrebno spremljati zdravstveno stanje obiskovalcev, zato Vas vljudno prosimo, da se pred obiskom ustavite pri receptorju.

Zaradi negotove epidemiološke situacije Vas prosimo, da se strogo držite pravil in ukrepov ter na obiske prihajate zdravi, saj bomo le tako lahko ohranili ugodno stanje v domu.

Želimo vam prijetne spomladanske dni in vas vabimo, da obiščete naše stanovalce.

CSO Ormož d.o.o.

_______________________________________________________________________________________31. marec 2021

SPOŠTOVANI,

obveščamo vas, da v času poostrenih ukrepov na podlagi navodil pristojnih služb od 1.4.2021 še naprej omogočamo obiske stanovalcev.

Prosimo vas, da se za obiske najavite med 8.00 in 10.00 uro dopoldan, na telefonsko številko 041-633-046 (socialna delavka) – za CSO Ormož in Grošljevo vilo ter na telefonsko številko 051-694-443 za enoto Sveti Tomaž.

Obiske bomo omogočili vse dni v času velikonočnih praznikov.

Zaradi trenutne epidemiološke situacije Vas prosimo, da se strogo držite pravil in ukrepov ter na obiske prihajate zdravi, saj bomo le tako lahko ohranili trenutno stanje v domu.

Potrudili se bomo, da bomo našim stanovalcem pričarali lepe praznike.

Želimo vam blagoslovljene velikonočne praznike in veliko družinske sreče in miru.

CSO Ormož d.o.o.

____________________________________________________________________________________________________________11. december 2020

SPOŠTOVANI

obveščamo vas, da bomo

Od 14.12.2020 ponovno omogočili obiske v CSO Ormož, Grošljevi vili in v enoti Sveti Tomaž.

Prosimo vas, da se za obiske najavite med 8.00 in 10.00 uro dopoldan, na telefonsko številko 041-633-046 (socialna delavka) – za CSO Ormož in Grošljevo vilo ter na telefonsko številko 051-694-443 za enoto Sveti Tomaž.

Želimo si čarobnosti v mesecu decembru in naj vam in nam obiski najdražjih v našem domu pričarajo iskrice v očeh in dajo občutek radosti in veselja

CSO Ormož d.o.o.

____________________________________________________________________________________________________________17. oktober 2020

OBVEŠČAMO VAS, DA ZARADI SLABŠE EPIDEMIOLOŠKE SLIKE V DRŽAVI TER NAŠEM LOKALNEM OKOLJU, OD 17.10.2020 NISO DOVOLJENI OBISKI V CSO ORMOŽ, CENTRU ZA STAREJŠE OBČANE D.O.O IN ENOTI SV. TOMAŽ.

Prepoved velja do nadaljnega.

Zahvaljujemo se Vam za razumevanje in sodelovanje v skupni skrbi za zdravje naših stanovalcev.

Za vse informacije, glede počutja vaših najbližjih se lahko obrnete na dop. med. sestro ali sovialno delavnko.

ČUVAJMO SEBE- ČUVAJMO NAŠ DOM!

CSO Ormož d.o.o.

____________________________________________________________________________________________________________DOGODKI

Maj 2023

Izlet stanovalcev v Sv. Tomaž

Več...April 2023

Peka potice v enoti Sv. Tomaž

Več...April 2023

Obisk vrtca Središče ob Dravi

Več...April 2023

Priprave na veliko noč

Več...Marec 2023

Izdelava presmecev

Več...Marec 2023

Obletnica doma

Več...Marec 2023

Kreativna skupina

Več...Februar 2023

Obisk kurentov

Več...Februar 2023

Pustna povorka

Več...Februar 2023

Izdelava pustnih kostumov

Več...Januar 2023

Slikanje v VDC Dornava

Več...December 2022

Božicni koncert

Več...December 2022

Nastop otrok zaposlenih

Več...December 2022

Miklavževanje

Več...November 2022

Izlet Lendava

Več...November 2022

Obletnica enote Sv. Tomaž

Več...Julij 2022

Obisk živali

Več...Julij 2022

Domski wellness

Več...Junij 2022

Lončarjenje v vrtcu v Središču ob dravi.

Več...Junij 2022

Obisk pevskega zbora v enoti pri Svetem Tomažu.

Več...Junij 2022

Tržnica pri Svetem Tomažu.

Več...Junij 2022

Športni dan.

Več...Maj 2022

20. obletnica Centra starejših občanov Ormož.

Več...Maj 2022

Otvoritev telovadnega orodja

Več...April 2022

Priprave na Veliko noč

Več...April 2022

Priprave na Veliko noč pri Svetem Tomažu

Več...April 2022

Piknik pri Svetem Tomažu.

Več...
Marec 2022

Pust 2022

Več...
Marec 2022

20. obletnica doma

Več...
Marec 2021

Peka pišotov pri Svetem Tomažu.

Več...
November 2021

V mesecu novembru je praznovala 2. rojstni dan naša enota Sveti Tomaž. Ob tej priložnosti so se stanovalci preizkusili v igranju tombole, kuhinja je poskrbela za dobro hrano in pijačo tako, da je dopoldan minil kot bi trenil.

Več...
November 2021

V našem domu se vsakodnevno trudimo, da z drobnimi dejanji in lepimi pozornostmi marsikomu polepšamo dan. Zato smo se odločili, da se letošnji akciji barvanja kamenčkov pridružimo tudi mi. Tako smo s skupnimi močmi pobarvali 65 kamenčkov, ki smo jih skupaj z lepimi mislimi podarili našim odjemalcem kosil na domu.

Več...
Oktober 2021

V sredini oktobra smo se stanovalci in zaposleni odpravili na izlet po naši lepi Prleški vinski cesti. Dan je bil poln lepih doživetij ob dobri hrani in žlahtni kapljici. Skupaj smo preživeli res krasen dan.

Več...
Oktober 2021

V mesecu oktobru vsako leto prirejamo tradicionalno prireditev Pozdrav jeseni. Tako je bilo tudi letos. Dopoldne so nam popestrili otroci iz Osnovne šole Miklavž pri Ormožu, ki so nam s svojim nastopom pričarali nasmeh na obraz in iskrice v oči.

Več...
8. oktober 2021

Jesenska ureditev okolice je uvod v našo tradicionalno prireditev Pozdrav jeseni, ki bo v petek 8.10.2021. Skupaj s stanovalci se bomo poveselili, si privoščili piknik, s svojim nastopom pa nas bodo razveselili otroci iz OŠ Miklavž. Prireditev se bo pričela ob 11.30 in bo predvidoma trajala do 14.ure. Obiskovalce prosimo, da v tem času našim stanovalcem omogočijo ogled nastopa in piknika ter morebitni obisk prilagodijo prireditvi.

Več...
September 2021

V mesecu septembru smo imeli tudi trgatev, ki že od nekdaj velja za velik praznik. Cel teden smo se pripravljali na ta dan, moški so pripravili posodo za grozdje, posodo za vino, pripravili so prešo, kuhinja pa je poskrbela za vse dobrote, ki ne smejo manjkati na ta dan. Ob dogovorjeni uri so prišli vsi povabljeni brači in muzikanti, s skupnimi močmi smo delo dobro opravili.

Več...
21. September 2021

21. septembra je svetovni dan Alzheimerjeve bolezni. V našem domu smo ga obeležili tako, da smo postavili stojnico na kateri smo stanovalce in obiskovalce ozaveščali o bolezni demenca. V petek pa smo se odpravili še na pohod za spomin.

Več...September 2021

4. septembra je svoj 100. rojstni dan praznovala naša stanovalka gospa Pučko Erika Ivana. Ob tem ji iskreno čestitamo in ji želimo še mnoga leta.

Več...
Avgust 2021

Znano je, da glasba razveseljuje človeka in olepša njegove vesele trenutke, da mu pomaga preboleti najhujše žalosti, da ga opogumlja in da ga duhovno plemeniti. Tokrat nas je s svojo bogato zakladnico glasbe razveselil g. Ivan Švajgl.

Več...Julij 2021

Po dolgem času, se je v Ormož vrnil tradicionalni Jakobov sejem. V vročem dopoldnevu smo poskušali, si ogledovali, barantali, kupovali in se na koncu osvežili z odličnim Novozelandskim sladoledom iz sadja.

Več...
Julij 2021

Poletne sredine dopoldneve preživljamo nekoliko drugače. Prvo sredo v mesecu juliju smo se pod domskimi brajdami ohladili z odlično ledeno kavo.

Več...Julij 2021

Tokratno sredo smo se sladkali z odličnimi domačimi palačinkami. Eni so jih želeli z marmelado, drugi s čokolado in tretji kar brez vsega. Zraven palačink se je prilegla še dobra kava. S pesmijo smo zaključili prijetno dopoldne in vsi že komaj čakamo naslednjo sredo.

Več...
Junij 2021

Dopoldne smo se podali skozi ormoški park, ki spada med najlepše pejsažne nasade pri nas. V njem uspeva veliko drevesnih vrst, med njimi mogočni hrasti in jeseni ter nekaj eksot. Ob poti mimo tulipanovca, ki nas vodi proti grobnici zadnjih lastnikov gradu, lahko opazujemo velike jesene, topole, mogočne hraste in ostanek lipovega drevoreda.

Več...Junij 2021

V okviru projekta »Razvoj izdelka Ročno pridelani Eko zeliščni čaj v priročni embalaži« v sodelovanju z zavodom Botanik smo v začetku meseca junija izdelali dve spiralni zeliščni gredi. Zraven tega smo pridobili še dve piramidni gredi za jagode in vrtno gugalnico na kateri bomo uživali v prijetni senci.

Več...
Maj 2021

Imamo srečo, da živimo v okolju, kjer nam zdravilna zelišča rastejo skorajda pred nosom. Veseli nas, da za nas nabirajo zelišča tudi v ormoškem Botaniku, mi pa smo imeli ta privilegij, da smo lahko nabrane čaje tudi okušali in ocenili.

Več...20. Maj 2021

Ob svetovnem dnevu čebel, ki ga obeležujemo 20.05. nas je obiskal čebelar, gospod Kondrad Prejac. Posladkali smo se z medico, različnimi vrstami medu in domačimi medenjaki. Za konec smo še zapeli in tako preživeli prijetno dopoldne.

Več...
25 Apr 2021

APRIL 2021 - V mesecu aprilu smo pobarvali velikonočna jajčka, uživali v blagoslovljenih dobrotah, nabranem čemažu in regratu. Pridružili smo se Dnevu za spremembe, letos posvečenemu osamljenosti. V prostem času smo pripravljali »pintovec« in se družili z živalmi.

Več...18 Mar 2021

19. obletnica doma 18.3.2021 Naš dom je odprl vrata za prve stanovalce pred 19. leti. Letošnje praznovanje smo prilagodili trenutnim razmeram, zato smo praznovali kar cel teden, vsak dan na enem oddelku.

Več...
18 Feb 2021

TIHI VEČERI - 18.2.2021 Skupaj smo si ogledali film Tihi večeri. Povabili smo tudi Lukman Miha, ki je sodeloval pri projektu o Francu Ksaverju Mešku.

Več...16 Feb 2021

PUST - 16.2.2021 "Od hiše do hiše, od vrat do vrat prinašamo smeh vam in s smehom pomlad. Zato pa nam dajte en eurček, dva, tri bobe, tri krofe ter en košček mesa."

Več...