V našem domu izvajamo program skupine starih ljudi za samopomoč, ki deluje kot uveljavljen program dobre prakse na področju dela s starimi ljudmi. Krovna organizacija je zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije, ki koordinira izvajanje programa v lokalnih skupnostih.


Namen programa je omogočiti starim ljudem, da se vključijo v socialno mrežo, sklepanje prijateljstev, občutek sprejetosti in varnosti. Izvaja se v manjših skupinah, ki se srečujejo enkrat na teden. Skupine ustanovijo in vodijo usposobljeni prostovoljci. Temeljna dejavnost v skupini je pogovor. V pogovoru lahko sodeluje in posreduje svojo življenjsko izkušnjo vsak član skupine, izraža svoja stališča, občutke in mnenja. Skupina se postopoma transformira v prijateljsko skupino, kar deluje preventivno proti socialni izključenosti starih ljudi.


Delo v skupinah temelji na principih samopomoči in se izvaja v skladu s strokovnimi izhodišči Zveze društev.

Posamezne skupine se lahko usmerijo v dejavnosti, ki združujejo člane npr. kartaši, pevci, verska skupina, ali pa gre zgolj za pogovarjanje na določeno tematiko. Člani skupine postanejo zelo povezani med seboj in se ob koncu leta odpravijo na krajši izlet, si organizirajo skupno malico, ali se skupaj posladkajo v kavarni. Dve skupini delujeta tudi v občinah Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, kjer se vsak teden zelo razveselijo skupnega srečanja.