Glavni cilj delovne terapije v CSO Ormož je kakovostno življenje stanovalcev, ne glede na njihove zmožnosti. Stremimo k čim večji samostojnosti posameznika, predvsem, da je posameznik zadovoljen z načinom preživljanja svojega časa v našem domu. Delovna terapevtka tako vsakega stanovalca obravnava individualno in mu skuša zagotoviti izvajanje tistih aktivnosti, ki jih stanovalec rad počne in so zanj pomembne.

V domu si prizadevamo izvajati delovno terapevtsko obravnavo individualno ali skupinsko na treh področjih človekovega delovanja:

• Dnevne aktivnosti/skrb za samega sebe zajema ohranjanje, obnavljanje in učenje dnevnih aktivnosti, kot so osebna higiena, hranjenje, oblačenje, transfer ipd.,uporabo drobnih ortotskih in ortopedskih pripomočkov, prilagoditve okolja in prilagoditve pripomočkov (npr. za osebno higieno, hranjenje, oblačenje…), ter funkcionalne terapevtske aktivnosti.
Naše stanovalce spodbujamo k čim večji in čim daljši samostojnosti pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti.

Na tem področju službi delovne terapije in fizioterapije medsebojno sodelujetain se dopolnjujeta.

• S produktivnimi aktivnostmi našim stanovalcem pomagamo pri iskanju tistih aktivnosti, s katerimi zaživijo v novem okolju. Vključujemo jih v njim ustrezna opravila, kot so: pomoč pri urejanju okolja, skrb za živali, skrb za domsko knjižnico, gospodinjske aktivnosti ipd., vzpodbujamo medsebojno pomoč ter težimo k vzpostavljanju novih in ohranjanju starih socialnih stikov.
Tako jim omogočimo odločanje o svojem lastnem poteku življenja, aktivno preživljanje časa in osmišljanje jeseni življenja.

• Prostočasne aktivnosti potekajo skozi vse leto in so namenjene vsem stanovalcem. V ustvarjalni delavnici se imajo stanovalci možnost izražati preko različnih kreativnih in drobnih terapevtskih tehnik dela, organiziramo jim razne prireditve, piknike, sprehode, ter praznujemo koledarske praznike. Prav tako se imajo možnost vključiti v razne skupine kot so: skupina z glino, kartaška skupina, molitvena skupina ter v razne športno rekreacijske dejavnosti.

Skozi izbrane aktivnosti se sprostijo, svobodno izražajo, krepijo psiho-fizične sposobnosti, zadovoljujejo duhovne potrebe in se povezujejo medsebojno ter s širšo družbeno skupnostjo. Vse aktivnosti potekajo individualno po oddelkih in skupinsko.


…Človek je vozel, pajčevina, mreža,
v katero so prepleteni odnosi.
Le ti so pomembni…