V trenutku, ko stanovalec prvič prestopi prag našega doma, se v njegovo obravnavo vključi zdravstveno negovalno osebje, ki oceni njegove potrebe po zdravstveni negi in oskrbi. Vse dejavnosti so namenjene dobremu počutju in kakovostnemu življenju posameznika. Delo s stanovalci je ustvarjanje pozitivnega odnosa, ki je usmerjeno k zaupanju in pravočasnemu ter odgovornemu odzivanju na njegove potrebe. Stanovalca obravnavamo celostno in se trudimo pri zadovoljevanju individualnih potreb, predvsem skrbimo za dobro počutje posameznika in ohranjanje zdravja.

Starejši ljudje se srečujejo s številnimi spremembami, ki jih prinese starost. Spremembe so biološke ali fizične, socialne in duhovne, psihične ipd. Delujemo po sodobnih metodah dela, ki temeljijo na spodbujanju, ohranjanju čim večje in daljše samostojnosti ter skrbi zase.


Zdravstvena nega in oskrba zajema:

• kontinuirano in celostno zdravstveno nego in oskrbo,
• zdravstveno nego in oskrbo starostnika v vseh življenjskih aktivnostih,
• zdravstveno nego in oskrbo starostnika, ki je popolnoma oz. delno odvisen pri zadovoljevanju potreb,
• zdravstveno nego pri poslabšanju kroničnih bolezni,
• zdravstveno vzgojo starostnika, svojcev in širše skupnosti,
• zdravstveno nego težje duševno bolnih stanovalcev,
• strokovno izvajanje in sodelovanje v diagnostično terapevtskih postopkih in posegih,
• urejanje in organiziranje specialističnih pregledov,
• vodenje zdravstvene dokumentacije,
• zdravstveno nego umirajočega,
• stalen nadzor nad počutjem in zagotavljanjem nujne in prve pomoči.Cilj zdravstvene nege in oskrbe je ohranjati in krepiti zdravje stanovalcev, negovanje ter sodelovanje pri zgodnji rehabilitaciji in zagotavljanje splošnega dobrega počutja.


V našem življenju ne štejejo leta,
pač pa šteje življenje v naših letih.
(Adlai E. Stevenson)