Vsak začetek je težak. Vselitev v dom prav gotovo pomeni veliko spremembo v načinu življenja vsakega starostnika. Zato vsakemu posamezniku svetujemo, v kolikor mu zdravstveno stanje dopušča, da si pred to pomembno odločitvijo pridobi dovolj informacij tako, da nas obišče in povpraša o vsem, kar ga zanima.

Veseli smo, če si lahko starostnik, ali v njegovem imenu vsaj njegovi bližnji, pred samim sprejemom ogleda/jo naš dom. V individualnem razgovoru se tako bolje spoznamo, skupaj ugotovimo potrebe in pričakovanja glede socialne in zdravstvene oskrbe ter nege. Tako laže prehodimo začetek naše skupne poti.

Prvi stik s prosilcem oziroma bodočim stanovalcem in njegovimi svojci vzpostavi socialna delavka, ki prevzame potrebno dokumentacijo za sprejem:

• izpolnjeno prošnjo za sprejem v institucionalno varstvo,
• mnenje osebnega oz. lečečega zdravnika o zdravstvenem stanju, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
• izjavo o (do)plačilu storitev - v primeru, da bodo storitev (do)plačevali svojci ali tretja oseba,
• pooblastilo oz. odločba o postavitvi zakonitega zastopnika - obvezna priloga le v primeru, če prošnjo za sprejem oz. premestitev vlaga zakoniti zastopnik ali pooblaščenec vlagatelja.


Obrazce za sprejem v dom dobite pri socialni službi doma ali si jih natisnite z naše spletne strani.


Sprejem v dom CSO Ormož


Ob samem sprejemu v dom še potrebujete:

• osebno izkaznico na vpogled,
• urejeno kartico zdravstvenega zavarovanja s prostovoljnim zdravstvenim zavarovanjem,
• ortopedske pripomočke in predpisana zdravila,
• pripomočke za osebno higieno,
• obutev in obleko (zaželeno je, da stanovalci prinašajo oblačila pralnih in v sušilnem stroju sušilnih materialov), ki bodo zadostovala potrebam enega tedna,
• osebne stvari in vam drage predmete (npr. slike, prtičke, rože), da si boste lahko polepšali svoj prostor v domu.


Vse stanovalčeve osebne stvari se popišejo, osebna obleka se označi z imenom in priimkom. Označevanje opravijo v pralnici, kar je potrebno zaradi sledljivosti pri pranju in vračanju čistih oblačil stanovalcem.

Za dodatne informacije lahko v času uradnih ur pokličite v socialno službo.