Na fizioterapevtsko obravnavo je stanovalec napoten s strani zdravnika. V našem domu se zavedamo pomembnosti aktivacije in gibanja pri starostnikih in njihovih potreb, zato je poudarek fizioterapevtske obravnave predvsem na rehabilitaciji po bolezni ali poškodbi. Želja vsakega posameznika je dobro telesno in duševno zdravje tudi v starosti.

Vsa akutna stanja vedno obravnavamo takoj oziroma kmalu po tem, ko je terapija predpisana s strani domskega zdravnika ali fiziatra. Trajanje in frekvenca fizioterapevtske obravnave sta odvisni od napotne diagnoze, navodil zdravnika, priporočenih strokovnih smernic in dokler se pojavlja objektivno izboljšanje funkcionalnega stanja.

Prav tako se v programe fizioterapije vključuje stanovalce s kroničnimi boleznimi.
Cilj vzdrževalnih in preventivnih programov je vzdrževanje in izboljšanje funkcionalnega stanja. Izvajajo se kot individualna oblika 1-krat na teden ali 1-krat na 14 dni, ali kot različne oblike skupinske vadbe (skupinska vadba po oddelkih, vaje za preprečevanje padcev, sprehodi, x-box, vadbene postaje …).

Fizioterapija ima pomembno vlogo pri ohranjanju telesne kondicije, saj bistveno vpliva na kvaliteto življenja starostnikov, redna telesna aktivnost pa izboljšuje negativne posledice staranja in zmanjša tveganje za padce. Trudimo se vzdrževati najvišjo možno funkcionalno sposobnost za vsakdanje življenje vsakega našega stanovalca.