Fizioterapija je na področju domskega dela zelo široka in kompleksna, saj s svojimi neinvazivnimi metodami in tehnikami skrbi predvsem za izboljšanje, vzdrževanje in povrnitev gibalnih in funkcijskih sposobnosti. Je zdravstveno indicirana, predpisana s strani domskega zdravnika ali fiziatra ter strokovno vodena s strani fizioterapevtke. Fizioterapija je pomemben del celostne rehabilitacije starostnika.

Fizioterapevtske storitve se za stanovalce našega doma izvajajo na podlagi internega napotnega kartona za izvajanje fizioterapije, katerega predpiše domski zdravnik ali zdravnik specialist - fiziater. Postopek fizioterapevtske obravnave stanovalca zajema pregled zdravniške dokumentacije pred začetkom terapije, fizioterapevtsko oceno stanovalca, izbor postopkov fizioterapije, ki so individualno prilagojeni ter določanje ciljev terapije skupaj s stanovalci in njihovimi svojci. Cilji so zastavljeni individualno, prilagojeni ter tako visoki, da stanovalce spodbujajo.

Strokovno delo fizioterapevta v domu je zaradi različnega zdravstvenega stanja stanovalcev razdeljeno na delo v primerno opremljenem kabinetu fizioterapije in na oddelkih po sobah.

Individualne fizioterapevtske storitve, ki se izvajajo v domu, so :

• kinezioterapija: aktivne vaje, asistirane vaje, pasivne vaje, vaje za vzdržljivost, vaje za moč, učenje stoje, učenje hoje …,
• nevrofizioterapija - uporaba koncepta Bobath in tehnik PNF,
• respiratorna fizioterapija,
• elektroterapija: TENS, interferenčni tokovi, diadinamični tokovi,
• termoterapija: kriopak, kriomasaža, termopak,
• mehanoterapija: ultrazvok,
• udarni globinski val,
• zdravstveno vzgojno izobraževanje.

Preventivne oblike fizioterapije (skupinske vaje, preventiva padcev, vaje za ravnotežje) se najpogosteje izvajajo kot skupinska oblika dela. Vse ostale terapije pri akutnih in kroničnih stanjih se izvajajo individualno glede na psihofizično stanje in zmožnost sodelovanja. Poudarek je predvsem na rehabilitaciji po bolezni ali poškodbi.


Naša največja veličina ni v tem,
da nikoli ne pademo,
temveč, da vstanemo vsakič, ko pademo.
(Konfucij)