Direktor/ica

  02/741 62 02
  janja.jurkovic@cso-ormoz.si

Tajništvo

  02/741 62 01
  info@cso-ormoz.si

Recepcija

  02/741 62 22

Vodja zdravstvene nege in oskrbe

  02/741 62 04
  051 376 758
  vodja.zno@cso-ormoz.si

Odgovorna medicinska sestra

  02/741 62 10
  051 267 791

Ambulanta

  02/741 62 14

Računovodstvo

  02/741 62 05
  racunovodstvo@cso-ormoz.si

Nabava

  02/741 62 05
  nabava@cso-ormoz.si

Oskrbnine

  02/741 62 06
  oskrbnine@cso-ormoz.si

Kadrovska služba

  02/741 62 07
  kadrovskasluzba@cso-ormoz.si

Grošljeva Vila

  02/741 62 40


Strokovni/a vodja (Socialna služba)

  02/741 62 08
  031 765 694
  strokovnavodja@cso-ormoz.si

Pomoč na domu (Socialna služba)

  02/741 62 95
  041 633 046
  pnd@cso-ormoz.si

Socialna služba

  02/741 62 95
  041 633 049
  socialnasluzba@cso-ormoz.si

Fizioterapija

  02/741 62 26
  031 604 314
  fizioterapija@cso-ormoz.si

Delovna terapija

  02/741 62 18
  041 633 049
  terapija@cso-ormoz.si

Kuhinja

  02/741 62 29
  041 633 065
  kuhinja@cso-ormoz.si

Enota Sveti Tomaž

Odgovorna medicinska sestra - pritličje

  02/741 63 20
  051 694 443
  enotatomaz@cso-ormoz.si