Odhod iz domačega okolja predstavlja za vsakega starostnika in marsikaterega svojca pomembno, nemalokrat zelo težko življenjsko odločitev. Zavedamo se, da pomeni selitev v dom za starostnika veliko spremembo v načinu življenja, saj prihaja v povsem drugačno bivalno okolje.
Delo socialnega delavca v domu je vezano na pripravo starejšega človeka na domsko oskrbo, prihod v dom in samo bivanje. Pri svojem delu socialni delavci skrbimo, da se pri vsakem posamezniku kar najbolj upoštevajo življenjske možnosti, želje in potrebe, ki morajo biti v ospredju.Socialni delavec je sopotnik in največkrat prva oseba, s katero se bodoči stanovalec sreča, zato je pomembna strokovna naloga socialne službe prav ta, da ravnamo z ljudmi spoštljivo in tako prispevamo k njihovemu ohranjanju dostojanstva. Zelo pomemben je prvi stik. Z njim vzpostavimo varen prostor, v katerem lahko nato ustvarimo kvaliteten delovni odnos.

Delo in naloge socialnega delavca z bodočimi stanovalci in njihovimi svojci pred sprejemom in ob sprejemu v dom zajema pomoč bodočim stanovalcem, da se čim lažje pripravijo na nov način življenja.

Delo pred sprejemom zajema: urejanje in evidentiranje prejetih vlog, svetovalni razgovor z bodočimi stanovalci in njihovimi svojci, urejanje vse potrebne dokumentacije in pripravo na uspešno premestitev. Ob vključitvi stanovalcev v domsko življenje je treba urediti vso potrebno dokumentacijo za sprejem, nove stanovalce seznaniti s predpisi in navodili, jih namestiti v sobo in seznaniti s sostanovalci, kar je ključnega pomena, seznaniti z načinom življenja v domu.

Z namenom, da bi bilo življenje stanovalcev v domu čim bolj raznovrstno in da bi bilo prilagojeno najrazličnejšim interesom, ki jih je v takšni skupnosti zagotovo veliko, socialni delavci poskrbijo, da se te želje in navade iz življenja pred domom nadaljujejo. S pomočjo delovnih terapevtov organizirajo delavnice različnih spretnostnih dejavnosti. Že pred sprejemom v dom poteka razgovor z bodočim stanovalcem, v katerem socialni delavec pridobi prve informacije o navadah in željah le tega.

Delo socialnih delavcev je zelo raznovrstno, saj so vključeni v vsa področja oskrbe v domu za starejše. Gre za osebo, s katero se naveže prvi stik, skozi čas se z njo vzpostavi trdna vez, ki je izjemnega pomena tako za stanovalce kot za njihove svojce.

Namestitev starostnika v institucionalno varstvo je sprememba tudi za njegove svojce, zato pozornost posvečamo tudi delu s svojci. Trudimo se, da bi starostniku in njegovim svojcem že pred sprejemom predstavili način življenja in aktivnosti v domu. Vabimo jih na informativni sestanek in ogled doma. Prav tako se nam svojci lahko pridružijo na različnih prireditvah ali se udeležijo katere od aktivnosti, ki jih izvajamo, hkrati pa v domski kavarni skupaj z ostalimi stanovalci spijejo kavo in se posladkajo s sladico.

Cilj socialne oskrbe, ki ga lahko uresničujemo le v sodelovanju z vsemi ostalimi službami je, da stanovalcem pomagamo pri ohranjanju oziroma dvigu kvalitete bivanja v domu. Z naravnanostjo na stanovalce in njihove potrebe jim zagotavljamo razvoj in ohranjanje samostojnosti in jih spodbujamo, da aktivno preživijo svoj prosti čas. Pri svojem delu v največji meri spoštujemo in upoštevamo njihov način življenja, njihove želje in interese.