Že od samega začetka delovanja našega doma gostimo različne skupine prostovoljcev. Prvi so med nas pričeli prihajati prostovoljci – mlajši upokojenci iz lokalnega okolja s katerimi smo se spoprijateljili preko delavnic Rdečega križa Ormož. Pridružile so se jim voditeljice skupin starih za samopomoč, prihajati so pričele različne skupine nastopajočih; otroci iz vrtcev, osnovnih šol in raznih društev.


Tekom let smo s prijateljskimi organizacijami razvili kontinuirane programe prostovoljnega dela z Varstveno delovnim centrom zavoda Dornava v Ormožu, Rdečim križem Ormož, Gimnazijo Ormož, Osnovnimi šolami občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, nekaterimi drugimi srednjimi šolami, ki poučujejo na področju zdravstva, Fakulteto za socialno delo, Mladinskim centrom Ormož in Klubom ormoških študentov.


Druženja med prostovoljci in stanovalci potekajo različno; od individualnih druženj, kot zaupni pogovori, spremstva na sprehode, v trgovino ali le po prostorih doma, pitje kavice v avli doma, prebiranju knjig in podobno. Skupinska druženja s prostovoljci potekajo predvsem ob spremstvih stanovalcev na razne prireditve, ki se odvijajo izven doma, na sejme, izlete, vodenje prostočasnih skupin in skupin starih za samopomoč, igranje družabnih iger ter pomoč pri organiziranju športnih, družabnih in kulturnih prireditvah.

Ne smemo zanemariti tudi prostovoljnega dela naših stanovalcev, ki vsakodnevno skrbijo za to, da pod skupno streho lahko lepše in bogatejše živimo. Tu imamo v mislih bogat prispevek vseh tistih stanovalcev, ki z vsakdanjimi drobnimi opravili prispevajo k temu, da imamo okrog doma urejene cvetlične gredice, skupne prostore v domu, pomagajo sosedom pri manjših nakupih v bližnji trgovini, pospremijo sostanovalce na invalidskih vozičkih, postrežejo kavico sosedom in skrbijo za domske živali. Veliko dela in skrbi pa je potrebno tudi s skrbnim vodenjem domske knjižnice in razdeljevanjem obvestil po oglasnih deskah.


Vse to in še mnogo več je moč uresničiti, ko imamo ob sebi ljudi široko odprtega srca, kateri so pripravljeni nesebično pomagati in le tako zmoremo skupaj delati majhne, a pomembne korake k sočloveku in konec koncev tudi k sebi.

Če bi tudi sami radi postali naš prostovoljec, vas bomo zelo veseli.

Za podrobnejše informacije vam je na voljo strokovna vodja, Nataša Čavič, dosegljiva na telefonski številki 02/74-16-208 ali e-mail naslovu: strokovnavodja@cso-ormoz.si.