Zdravstvena nega pomaga stanovalcu v procesu prilagajanja na novo življenjsko okolje, spremljanja bolezenskega stanja in morebitnih posledic bolezni. Stanovalca spodbuja k samostojnosti, ohranjanju in vzdrževanju zdravja ter na splošno zagotavljanju dobrega počutja.

Za dobro načrtovanje zdravstvene nege in oskrbe je potrebno tesno sodelovanje stanovalca, svojca in zaposlenih. Smo usmerjeni k potrebam in željam stanovalca, hkrati pa upoštevamo njihovo individualnost ter strokovne smernice.

Zdravstveno nego in oskrbo sestavlja tim, v katerem sodeluje diplomirana medicinska sestra, srednja medicinska sestra, bolničar negovalec, oskrbovalka in strežnica. Izvajanje zdravstvene nege je neprekinjen proces, ki se izvaja kontinuirano. Zdravstvena nega deluje po sodobnih metodah dela, upoštevajoč usmeritve s področja gerontološke zdravstvene nege. Izvajamo jo po standardih aktivnosti zdravstvene nege in merilih za razvrščanje stanovalcev po zahtevnosti zdravstvene nege.

Zdravstveni dom Ormož ima v domu organizirano splošno ambulanto. V času odsotnosti zdravnika nujna stanja obravnava dežurni zdravnik. Glede informacij o splošnem stanju in počutju stanovalcev se lahko svojci kadarkoli obrnejo na medicinsko sestro.
Informacije o diagnozi, terapiji in zdravljenju zagotavlja domska zdravnica v delovnem času domske ambulante.

V domu poskrbimo za strokovno in nemoteno zdravstveno nego in oskrbo ter zagotavljamo zdravila in pripomočke za inkontinenco.

Za stanovalce urejamo tudi specialistične preglede in zagotovimo odvzem laboratorijskega materiala.


Zdrav človek ima tisoč želja,
bolan pa samo eno.

(Ljudski pregovor)