Oblikovanje demenci prijaznega okolja in s tem izboljšanje kakovosti bivanja osebam z demenco in njihovim svojcem je eden izmed glavnih poudarkov Združenja Spominčica – Alzheimer Slovenija. Zavedamo se, da v prijaznem okolju lahko osebe z demenco ostanejo dalj časa doma, kar je tudi najbolj prijazno in humano do njih. Ena od osnovnih podpornih aktivnosti, s katero se zagotavlja vključenost in opolnomočenje oseb z demenco in njihovih svojcev, so DEMENCI PRIJAZNE TOČKE.

Te nudijo:

• Informacije - kaj je demenca.
• Pomoč – kako pomagamo, ko je oseba v stiski, ko ne ve, kdo je, kje živi.
• Usmeritve – osebe z demenco in njihove svojce usmerimo na Spominčico, dom upokojencev, CSD itd.


V CSO Ormož skrbimo za stanovalce z boleznijo demence že 16 let. Smo aktivni član Društva Spominčica Ormož, skrbimo za preventivno delo ter usposabljamo in izobražujemo zaposlene za delo z uporabniki z boleznijo demence. Zato smo se v začetku leta 2018 odločili, da bi se pridružili mreži demenci prijaznih točk in s tem prispevali k prepoznavanju demence v skupnosti, zmanjšanju njene stigme in ohranjanju spoštovanja in samostojnosti oseb z demenco. Zavezali smo se, da bomo s svojimi aktivnostmi pomagali zagotavljati demenci prijazno okolje, da bomo vzpodbujali vključenost oseb z demenco v aktivno življenje v skupnosti, da bomo pomagali pri ozaveščenosti o sami bolezni demence in prepoznavanju njenih prvih znakov, da bomo spodbujali k prilagoditvi prostorov in storitev za ljudi z demenco ter zagotavljali usposobljenost ljudi za nudenje informacij in pomoči ljudem z demenco. V ta namen sta se dve naši delavki udeležili usposabljanja za vzpostavitev demenci prijazne točke in v mesecu aprilu 2018 smo tako skupaj s predsednico Spominčice Alzheimer Slovenija gospo Štefanijo Zlobec slavnostno odprli tudi v naši ustanovi demenci prijazno točko.