Ceniki za institucionalno varstvo
Cenik za izvajanje socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu
Cenik prehrane in fizioterapevtskih storitev