Delovna terapija je zdravstvena stroka, ki posamezniku omogoča, da kljub fizičnim ali duševnim omejitvam lahko opravlja zanj pomembne naloge in uresničuje vloge v vsakodnevnem življenju z najvišjo možno mero neodvisnosti in samostojnosti. Delovna terapija v domu pokriva zdravstveno in socialno dejavnost.
Za celostno rehabilitacijo starostnika je delovna terapija nujno potrebna, predvsem zaradi terapevtske obravnave posameznikovega psihičnega in fizičnega stanja. S posebej izbranimi in stopnjevanimi aktivnostmi poskušamo pri starostnikih razviti optimalne fizične in intelektualne funkcije ter tako doseči najvišjo možno stopnjo funkcionalnosti v vseh vidikih dnevnega življenja.Z izvajanjem različnih aktivnosti starostniku pomagamo vključiti se v vsakodnevno življenje, pri čemer je pomembno, da le-ta dosega samostojnost in varnost. Aktivnosti se izvajajo individualno za stanovalce, predvsem s ciljem poskrbeti zase. Veliko aktivnosti v sklopu delovne terapije se izvaja skupinsko, s pomočjo katerih stanovalci spoznavajo in krepijo svoje motorične in kognitivne sposobnosti, koncentracijo ter se veliko družijo, kar je izrednega pomena.